Pracovné stretnutia

2023

Technická služba emisnej kontroly zorganizovala dňa 25.5.2023 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici pracovné stretnutie s majiteľmi, štatutármi a manažérmi pracovísk emisnej kontroly. Pracovné stretnutie bolo zamerané najmä na povinnosti oprávnených osôb emisnej kontroly, Portál, AISEK, štatistické údaje emisných kontrol, meracie zariadenia používané pre výkon emisných kontrol, poznatky z vykonaných odborných dozorov, komunikačné zručnosti technika emisnej kontroly a diskusiu oprávnených osôb s Technickou službou.

Dokument prezentácie na stiahnutie.


2020

Technická služba emisnej kontroly zorganizovala 27.2.2020 v Nitre a 3.3.2020 v Prešove pracovné stretnutia so zástupcami oprávnených osôb emisnej kontroly. Pracovné stretnutia boli zamerané najmä na problematiku GDPR, povinností oprávnených osôb emisnej kontroly, možností využívania AIS EK oprávnenými osobami, ISO 37001, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia, legislatívnych zmien a diskusiu oprávnených osôb s Technickou službou.

Prehľad prezentácií a dokumentov: