Príručka kvality

Udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly je podmienené § 84 ods. 1,  písm. b) šiesteho bodu zákona č. 106/2018 Z.z., podľa ktorého sa vyžaduje spĺňanie podmienok pre riadenie kvality.

Príručka kvality má obsahovať minimálne nasledujúce informácie:

 • účel príručky
 • rozsah príručky
  • kontrola správnosti vystavovania dokladov, pečiatkovania a podpisovania dokladov
  • zodpovednosť zamestnancov pracoviska emisnej kontroly
  • možnosti zabezpečenia dobrovoľného školenia zamestnancov
  • postupy pre vybavovanie sťažností a reklamácií zo strany zákazníkov pracoviska emisnej kontroly
  • zabezpečenie vnútornej kontroly
  • zabezpečenie bezpečnosti pri používaní informačného systému emisných kontrol

Pripravili sme dokument "Minimálny rozsah príručky kvality", ktorý je možné použiť.