Technické požiadavky na meradlá a prístroje používané pri EK