Priebežné overenia

Technická služba emisnej kontroly vykonáva v zmysle § 75 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. na základe ročného plánu priebežných overení schváleného ministerstvom v pravidelných trojročných intervaloch priebežné overenia všetkých existujúcich PEK. 

Pri priebežnom overení sa vykonáva overenie plnenia podmienok podľa § 3 ods. 2  vyhlášky č. 138/2018 Z. z.  

Priebežné overenie vykonáva technická služba emisnej kontroly postupom podľa metodického pokynu č. 105/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly.

Ministerstvo dopravy SR schválilo plán priebežných overení na rok 2023. Technická služba emisnej kontroly postupne oznámi jednotlivým pracoviskám emisnej kontroly konkrétny dátum ich priebežného overenia.