Metodika EK pravidelnej pred prihlásením do evidencie vozidiel

Metodický pokyn č. 36/2018, ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie - konsolidované znenie v znení MP 14/2019 a MP 3/2020.

Novely MP č. 36/2018

MP č. 14/2019, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018 ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie - účinný od 15.5.2019

MP č. 3/2020, ktorým sa dopĺňa a mení Metodický pokyn č. 36/2018 ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie - účinný od 1.2.2020