Poškodené materiály

V zmysle platnej legislatívy je štatutár oprávnenej osoby povinný zaslať poškodené materiály za kalendárny rok spolu so zoznamom poškodených materiálov na poverenú technickú službu emisnej kontroly do 15.2. nasledujúceho roka.

Z toho vyplýva, že pracoviská emisnej kontroly sú povinné zaslať poškodené materiály za predchádzajúci rok spolu so zoznamom poškodených materiálov do 15.2. aktuálneho roku.

Zoznam po rokoch: