Metodika upravujúca spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti