Podozrenie z nesprávneho výkonu EK

Ak existuje podozrenie alebo osobná skúsenosť s porušovaním predpisov výkonu emisnej kontroly, s podplácaním alebo inej protispoločenskej činnosti zo strany zamestnanca pracoviska emisnej kontroly, tak nasledujúci formulár slúži na nahlásenie takejto činnosti. Formulár je anonymný ale ak máte záujem byť informovaný o postupe šetrenia v danej veci, tak môžete zadať vašu emailovú adresu. Informácie budú automaticky odoslaté pracovníkom referátu odborného dozoru poverenej technickej služby.