Školenia technikov

Školenia pre získanie odbornej spôsobilosti

Základné školenia fyzickej osoby pre získanie osvedčenia technika emisnej kontroly, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy technikov emisnej kontroly na príslušný emisný systém a druh paliva organizuje a zabezpečuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel.

Zriadili sme registračný portál na prihlasovanie nariadených doškoľovacích kurzov a školení na vykonávanie administratívnych činností.


Prihlášky na školenie

Vzor prihlášky na školenie fyzických osôb na vykonávanie administratívnych činností podľa zákona č. 106/2018 Z.z..

Vzor prihlášky na základné školenie fyzických osôb na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol podľa zákona č. 106/2018 Z.z..

Vzor prihlášky na doškoľovací kurz technika emisnej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z.z..


Vzory katalógov