Metodika upravujúca spôsob vykonávania základných školení a doškoľovacích kurzov