Novinky

Seminár pre oprávnené osoby emisnej...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

(tento email je určený do rúk štatutárov a vedúcich pracovníkov, preto ak ste obdržali tento email a nie... Zistiť viac

Školenie administratívnych pracovníkov - 31.05.2023

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil
Avatar

Oznamujeme všetkým záujemcom, že poverená technická služba emisnej kontroly bude dňa 31.05.2023 organizovať Školenie administratívnych pracovníkov a to... Zistiť viac

Seminár pre oprávnené osoby emisnej...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil
Avatar

Poverená technická služba organizuje Seminár pre oprávnené osoby emisnej kontroly za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol a výmeny... Zistiť viac

Metodické usmernenie a inšpekčný mód

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

V sekcii určenej pre technikov emisných kontrol bolo aktualizované Metodické usmernenie 4028, ktoré upravuje... Zistiť viac

Školenie administratívnych pracovníkov - 05.04.2023

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Oznamujeme všetkým záujemcom, že poverená technická služba emisnej kontroly bude dňa 05.04.2023 organizovať Školenie administratívnych pracovníkov a to... Zistiť viac

Nové metodické usmernenia a servisné...

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Na webových stránkach poverenej technickej služby emisných kontrol boli zverejnené nové metodické usmernenia a servisné informácie. Zistiť viac

Novelizácia metodického pokynu č. 2/2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Ministerstvo dopravy schválilo metodický pokyn č. 38/2022, ktorý novelizuje metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej... Zistiť viac

Ukončenie podpory Windows 7 a...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Spoločnosť Microsoft v januári 2020 ukončila podporu operačných systémov Windows 7 a Windows 8.1 a dňa 10.01.2023 ukončila... Zistiť viac

Seminár pre technikov emisnej kontroly

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Technická služba emisnej kontroly v rámci priebežného dobrovoľného vzdelávania technikov emisnej kontroly za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol... Zistiť viac

Schválený plán priebežných overení na...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Technická služba emisnej kontroly zverejnila schválený plán priebežných overení pracovísk emisných kontrol na rok 2023 Zistiť viac

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze