Novinky

Seminár pre technikov emisnej kontroly

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Technická služba emisnej kontroly organizuje Seminár pre technikov EK (pracovné stretnutie). Seminár je organizovaný v rámci priebežného dobrovoľného... Zistiť viac

Novelizácia metodického pokynu č. 2/2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Ministerstvo dopravy vydalo s účinnosťou od 2. decembra 2023 Metodický pokyn č. 20/2023, ktorým sa mení a dopĺňa... Zistiť viac

Kurz odborných znalostí o vozidlách

Verejnosť
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Vzdelávacia spoločnosť SeTeS tech s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre a Technickou službou EK zabezpečuje... Zistiť viac

Obmedzenie distribúcie tlačív a služieb...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Upozorňujeme všetky PEK, že technická služba emisnej kontroly nebude z technicko-organizačných dôvodov v dňoch 30.8.2023 a 31.8.2023 distribuovať... Zistiť viac

Metodické usmernenie č.2001/2023

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Upozorňujeme na vydanie Metodického usmernenia č.2001/2023, ktoré zjednocuje postup vizuálnej kontroly a hodnotenie vozidla na ktorom sú použité... Zistiť viac

Seminár pre oprávnené osoby emisnej...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

(tento email je určený do rúk štatutárov a vedúcich pracovníkov, preto ak ste obdržali tento email a nie... Zistiť viac

Školenie administratívnych pracovníkov - 31.05.2023

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil
Avatar

Oznamujeme všetkým záujemcom, že poverená technická služba emisnej kontroly bude dňa 31.05.2023 organizovať Školenie administratívnych pracovníkov a to... Zistiť viac

Seminár pre oprávnené osoby emisnej...

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil
Avatar

Poverená technická služba organizuje Seminár pre oprávnené osoby emisnej kontroly za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol a výmeny... Zistiť viac

Metodické usmernenie a inšpekčný mód

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

V sekcii určenej pre technikov emisných kontrol bolo aktualizované Metodické usmernenie 4028, ktoré upravuje... Zistiť viac

Školenie administratívnych pracovníkov - 05.04.2023

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Oznamujeme všetkým záujemcom, že poverená technická služba emisnej kontroly bude dňa 05.04.2023 organizovať Školenie administratívnych pracovníkov a to... Zistiť viac

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze