Novinky

Novelizácia metodického pokynu č. 2/2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Ministerstvo dopravy schválilo metodický pokyn č. 38/2022, ktorý novelizuje metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej... Zistiť viac

Ukončenie predĺženia platnosti emisnej kontroly...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

MDV SR na svojej webovej stránke zverejnilo informáciu ohľadne ukončenia predĺženia platnosti emisnej kontroly pravidelnej. Zistiť viac

Metodické usmernenie k výkonu emisnej...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

V zmysle novelizovaného § 170e zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a... Zistiť viac

Novela zákona 106/2018 Z.z. platná...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Upozorňujeme na novelizáciu zákona 106/2018 Z.z., ktorá vstúpi do platnosti dňa 1.8.2022. Zistiť viac

Zmeny metodických pokynov pre EK...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Technická služba informuje, že na stránke Slov-Lex boli zverejnené zmeny metodických pokynov pre EK s účinnosťou od 1.1.2022. Zistiť viac

Novely vyhlášok týkajúcich sa zákona...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Dňa 7.12.2021 boli v zbierke zákonov zverejnené novely vyhlášok týkajúcich sa zákona č. 106/2018 Z. z. . Vyhláška... Zistiť viac

Novela zákona č. 106/2018 Z....

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel... Zistiť viac

Školenie administratívnych pracovníkov

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Oznamujeme všetkým záujemcom, že technická služba emisnej kontroly bude organizovať dištančnou formou Školenie administratívnych pracovníkov... Zistiť viac

Upozornenie pracovísk EK na nedostatočný...

Legislatíva
Zverejnil Ján Polerecký
Avatar

Technická služba emisnej kontroly dôrazne upozorňuje PEK na dôsledný výkon emisných kontrol motorových vozidiel s plynovým, duálnym alebo... Zistiť viac

Metodický pokyn č. 2/2020 v...

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Avatar

Zverejnili sme plné znenie Metodického pokynu č. 2/2020 v znení MP 41/2021, na vykonávanie... Zistiť viac

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze