Stanovenie maximálnej prípustnej hodnoty dymivosti