O nás

Činnosť

Spoločnosť S-EKA spol. s r.o. je poverená technická služba pre výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel.
Poverená technická služba vykonáva komplexné činnosti v systéme emisných kontrol cestných motorových vozidiel vyplývajúce z poverenia, najmä vo vzťahu k Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky, ku krajským úradom dopravy, k okresným úradom dopravy, k sieti pracovísk emisných kontrol v rámci Slovenskej republiky a v neposlednom rade k širokej motoristickej verejnosti.

História

Spoločnosť S-EKA bola založená v roku 1994. Gro odborného tímu pracovníkov spoločnosti však riešilo problematiku emisných kontrol už od samotného počiatku zavádzania systému emisných kontrol cestných motorových vozidiel v Slovenskej republike, t.j. od roku 1991, kedy výrazným podielom participovalo pri spracovávaní prvotných legislatívnych, technických i materiálových podkladov a následne kontinuálne budovalo a udržovalo sieť pracovísk emisných kontrol v Slovenskej republike. Najskôr ako oddelenie autoopravárenstva a údržbových systémov pod hlavičkou štátnej rozpočtovej organizácie s názvom Ústav cestného hospodárstva a dopravy a neskôr ako samostatný odbor centra emisných kontrol v rámci príspevkovej organizácie názvom Ústav cestnej dopravy

Na základe poverenia ministra dopravy, v súlade s platnou právnou úpravou, vykonáva činnosti poverenej organizácie od roku 1999 na privátnej báze pod názvom S-EKA (SK - Emisné Kontroly Automobilov).