Úvodná stránka

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 23.05.2012 17:05

S-EKA spol. s r.o. je poverená organizácia (technická služba) pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel.
 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • 037 / 6517 301
  • 037 / 6517 365

Fax:

  • 037 / 65252 74

E-mail: