Seminár pre oprávnené osoby emisnej kontroly

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Technická služba emisnej kontroly organizuje Seminár pre oprávnené osoby EK (pracovné stretnutie) za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol a výmeny praktických informácií medzi technickou službou a oprávnenými osobami emisných kontrol.

Seminár sa uskutoční dňa 23.05.2024 od 9:00 hod. v hoteli GRAND HOTEL BELLEVUE****, a.s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry a je určený pre majiteľov (štatutárov) a manažérov pracovísk emisnej kontroly.

Seminár je pre účastníkov bezplatný a prihlasovanie účastníkov bude možné výlučne prostredníctvom Portálu poverenej technickej služby emisných kontrol.

O otvorení možnosti registrácie na seminár budete včas informovaní.

Program seminára bude zameraný na poukázanie možností využitia nástrojov na riadenie a kontrolu pracovísk zo strany manažmentu, povinnosti oprávnených osôb, možnosti prevencie pred porušením legislatívnych ustanovení a pod. Prípadné návrhy, pripomienky, podnety a pod. zo strany oprávnených osôb na témy seminára nám môžete poslať mailom na

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze