Novelizácia metodického pokynu č. 2/2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Ministerstvo dopravy schválilo metodický pokyn č. 38/2022, ktorý novelizuje metodický pokyn č. 2/2020 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom. 

Metodický pokyn novelizuje a upravuje nasledovné oblasti:

  • Zabezpečenie maximálne možnej čitateľnosti snímok
  • Snímanie odometra vozidla tak, aby bol zosnímaný celý prístrojový panel a to pri naštartovanom motore
  • Stanovenie voľnobehu pre vozidlá kategórie T a všetky druhy palív a emisných systémov – 1200 min-1, ak výrobca neurčil inak
  • Zosúladenie textu metodiky a vyhlášky ohľadom stanovovania hodnoty HC
    • Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31.12.2004 – 100 ppm (RKAT)
    • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1.1.2005 – 60 ppm (RKAT aj RKAT OBD)
  • Možnosť požiadať o špecifický postup pri vozidle kategórie T, ak bolo prihlásené do evidencie od 1.1.2017 a výrobca stanovil vyššiu hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie ako 0,7 m-1
  • Umožnenie primeraného použitia MP pre vozidlá z Ukrajiny

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze