Kurz odborných znalostí o vozidlách

Verejnosť
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Technická služba EK zabezpečuje v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre prostredníctvom vzdelávacej spoločnosti SeTeS tech, s.r.o. Kurz odborných znalostí o vozidlách, ktorý je prípravou fyzických osôb na Skúšku z overenia znalostí o vozidlách.

Kurz odborných znalostí o vozidlách je určený predovšetkým pre fyzické osoby, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť kontrolných technikov kontroly vozidiel (emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení).

Najbližší pripravovaný kurz sa bude konať v Nitre od 17. januára 2022.

Termín kurzu: 17. január 2022 - 28. január 2022

Miesto kurzu: S-EKA, Bratislavská 1, Nitra

Rozsah kurzu: 90hod.

Cena kurzu: 420 EUR s DPH (vrátane učebných textov)

Poznámka: V cene kurzu nie je zahrnuté ubytovanie a strava

V prípade záujmu môžete záujemcov registrovať priamo na webovej stránke https://www.setes.tech/kurzy#terminy alebo môžete svoje prihlášky posielať mailom na

Bližšie informácie budú registrovaným žiadateľom o kurz zaslané mailom na mailové adresy uvedené v registračnom formulári https://www.setes.tech/kurzy#terminy

Možnosti ubytovania:

Informácia: Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 8 vyhlášky č. 138/2018 Z. z.).
Poznámka: Kurz znalostí o vozidlách nie je určený výlučne len pre budúcich kontrolných technikov kontroly vozidiel ale ponúka možnosť získania užitočných vedomostí o vozidlách v rozsahu konštrukcie vozidiel, mechaniky, dynamiky, pohonných jednotiek alebo elektroniky vozidiel pre uplatnenie v autoopravárenstve, predaji vozidiel, predaji náhradných dielov alebo v automobilovom priemysle.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze