Kurz odborných znalostí o vozidlách

Verejnosť
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Vzdelávacia spoločnosť SeTeS tech s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre a Technickou službou EK zabezpečuje vzdelávací Kurz odborných znalostí o vozidlách, ktorý je prípravou fyzických osôb na Skúšku z overenia znalostí o vozidlách.

Kurz odborných znalostí o vozidlách je určený predovšetkým pre fyzické osoby, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť kontrolných technikov kontroly vozidiel (emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení).

Najbližší pripravovaný kurz bude v Agroinštitúte Nitra od 12. októbra 2020 do 23. októbra 2020.

V prípade záujmu môžete záujemcov registrovať priamo na webovej stránke spoločnosti SeTeS tech s.r.o. alebo môžete svoje prihlášky posielať mailom na

Bližšie informácie budú registrovaným žiadateľom o kurz zaslané mailom na mailové adresy uvedené v registračnom formulári.  


Možnosti ubytovania:

Agro Complex Apartments www.ubytovanienitra.com

Agroinštitút Nitra www.agroinstitut.sk


Informácia: Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 8 vyhlášky č. 138/2018 Z. z.).


Poznámka: Kurz znalostí o vozidlách nie je určený výlučne len pre budúcich kontrolných technikov kontroly vozidiel ale ponúka možnosť získania užitočných vedomostí o vozidlách v rozsahu konštrukcie vozidiel, mechaniky, dynamiky, pohonných jednotiek alebo elektroniky vozidiel. Absolvovanie kurzu umožní absolventom pre ich uplatnenie v autoopravárenstve, predaji vozidiel, predaji náhradných dielov alebo v automobilovom priemysle.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze