Seminár pre technikov emisných kontrol (20.03.2024)

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Poverená technická služba emisnej kontroly pozýva technikov EK na seminár (pracovné stretnutie) pre technikov emisnej kontroly, ktorý sa uskutoční dňa 20.03.2024 v priestoroch hotela DIXON RESORT, Banská Bystrica.

Seminár je organizovaný v rámci priebežného dobrovoľného vzdelávania technikov emisnej kontroly a výmeny praktických informácií medzi poverenou technickou službou a technikmi na pracoviskách emisných kontrol. 

Účasť technikov na seminári je dobrovoľná. Poverená technická služba emisnej kontroly odporúča účasť zástupcom technikov z každého pracoviska emisnej kontroly. 

Seminár je pre účastníkov bezplatný.

Seminár bude zameraný na:

  • poukázanie na najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa pri výkone emisnej kontroly,
  • legislatívne zmeny a ich vplyv na priebeh emisnej kontroly,
  • metodické usmernenia TS EK,
  • EK na vozidlách s hybridným pohonom,
  • chyby pri používaní AIS EK,
  • nová generácia aplikácie MA AISEK a jej funkcie,
  • Portál technickej služby a jebo využitie.

Harmonogram:  

8:00 - 8:30 - prezentácia účastníkov

8:30 - 15:00 - pracovné stretnutie (dve malé a jedna väčšia prestávka na občerstvenie)

15:00 - 15:30 - diskusia, ukončenie.

Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne prostredníctvom Portálu do naplnenia kapacity jednotlivých miest. V rámci prihlasovania je možnosť objednania obeda priamo v mieste konania seminára, cena obeda na jednu osobu je 14 EUR.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze