Seminár pre technikov emisnej kontroly

Technici emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Technická služba emisnej kontroly v rámci priebežného dobrovoľného vzdelávania technikov emisnej kontroly za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol a výmeny praktických informácií medzi technickou službou a technikmi pracovísk emisných kontrol organizuje Seminár pre technikov emisnej kontroly

Účasť technikov na seminári je dobrovoľná, odporúčame účasť z každého pracoviska emisnej kontroly. Vyslaní technici po absolvovaní seminára môžu na pracovisku zorganizovať interné školenie k informáciám zo seminára a toto školenie si môže pracovisko emisnej kontroly zahrnúť do svojho dobrovoľného vzdelávania v rámci príručky kvality. Seminár bude zameraný najmä na poukázanie na najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa pri výkone emisnej kontroly, oboznámenie sa s novinkami týkajúcimi sa výkonu emisných kontrol a zistenie požiadaviek na zmenu technologického vybavenia vyplývajúcich z praxe. Technická služba uvíta pripomienky a podnety od všetkých zúčastnených ohľadom technických požiadaviek na meradlá týkajúce sa najmä komfortu práce s meradlami, spôsobov merania a vyhodnocovania a nedostatkov aktuálne používanej technológie s prípadnými návrhmi na zlepšenie. Z dôvodu zmysluplnej diskusie k danej problematike je vhodné podnety a pripomienky zaslať dopredu na emailovú adresu:

Termíny seminára:

  • 07.02.2023 - Banská Bystrica
  • 08.02.2023 - Prešov 
  • 14.02.2023 - Nitra
  • 15.02.2023 - Nitra

Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne prostredníctvom Portálu poverenej technickej služby emisných kontrol a to do naplnenia kapacity jednotlivých miest.

Presné informácie o jednotlivých termínoch seminárov obdržali pracoviská emisnej kontroly do svojich emailových schránok pracoviska emisnej kontroly.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze