Ukončenie podpory Windows 7 a Windows 8.1 zo strany spoločnosti Microsoft

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Spoločnosť Microsoft v januári 2020 ukončila podporu operačných systémov Windows 7 a Windows 8.1 a dňa 10.01.2023 ukončila aj platenú podporu operačných systémov Windows 7 a Windows 8.1 pre firemných používateľov (po tomto dátume nie je možné získať ani platenú podporu zo strany spoločnosti Microsoft).

Pre užívateľov to znamená, že pre dané operačné systémy už nebudú zo strany spoločnosti Microsoft vydávané bezpečnostné aktualizácie (možnosť zneužitia nájdených zraniteľností na kriminálne činnosti), nebudú aktualizované certifikáty certifikačných autorít (okrem iného potrebných aj pre prehliadanie webových stránok a online služby komunikujúce cez HTTPS protokol), výrobcovia aplikácií prestanú podporovať daný operačný systém (nebudú aktualizovať existujúce verzie aplikácií a nové verzie aplikácií nebude možné inštalovať, a spúšťať).

Pre koncového používateľa to môže znamenať napríklad:

 • nemožnosť pracovania s aplikáciou AISEK
  • prehliadače ako napr. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, …
   • nebudú poznať certifikačnú autoritu použitého SSL certifikátu (používaného pre HTTPS protokol)
   • nakoľko nebudú aktualizované, tak nebudú obsahovať implementované posledné technologické aktualizácie
 • nemožnosť komunikácie technologického vybavenia s webovými službami AISEK z dôvodu absencie aktuálneho zoznamu certifikačných autorít
  • monitorovacie záznamové zariadenia
  • meracie zariadenia
  • mobilná aplikácia MA AISEK
  • aplikácia eOEV
 • zvýšenie rizika zneužitia objavených zraniteľností operačného systému pre kriminálnu činnosť

Všetky tieto riziká môžu zamedziť vykonávaniu činností naviazaných na oprávnenie pracoviska emisnej kontroly.

Z uvedeného dôvodu poverená technická služba emisných kontrol, tento stav vníma ako bezpečnostné riziko a odporúča všetkým pracoviskám emisných kontrol, ktorých meracie zariadenia pracujú s uvedenými operačnými systémami Windows, aby v spolupráci s dodávateľmi technologického vybavenia zvážili aktualizáciu ich technologického vybavenia ale aj pracovných staníc používajúcich predmetné operačné systémy na novšiu verziu.

Aktuálne podporované verzie operačného systému Windows zo strany spoločnosti Microsoft sú verzie Windows 10 a Windows 11.

Odporúčame kontaktovať dodávateľa alebo zástupcu dodávateľa Vášho technologického vybavenia pre zistenie možnosti aktualizácie a podmienok vykonania danej aktualizácie.

Odkaz na článok k ukončeniu podpory daných verzií Windows zo strany spoločnosti Microsoft.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze