Seminár technickej služby emisnej kontroly pre oprávnené osoby emisnej kontroly - pripomienka

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Upozorňujeme na blížiaci sa termín ďalšieho ročníka Seminára organizovaného technickou službou emisnej kontroly určeného pre oprávnené osoby emisnej kontroly za účelom výmeny praktických informácií medzi technickou službou a oprávnenými osobami emisných kontrol a skvalitnenia výkonu emisných kontrol.

Seminár sa uskutoční dňa 23. mája 2023 od 9:00 hod. (prezentácia od 8:30) v Grand hoteli BELLEVUE v Hornom Smokovci a je určený pre majiteľov (štatutárov) a manažérov pracovísk emisnej kontroly.

Seminár je pre účastníkov bezplatný.

Z dôvodu obmedzenej kapacity seminára odporúčame účasť maximálne dvoch osôb za pracovisko. Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne prostredníctvom Portálu poverenej technickej služby emisných kontrol.

Program seminára bude zameraný najmä na poukázanie možností využitia nástrojov na riadenie a kontrolu pracovísk zo strany manažmentu, povinnosti oprávnených osôb, možnosti prevencie pred porušením legislatívnych ustanovení a iné.

Predbežný rozvrh seminára:

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 10:30 prednáškový blok I
10:30 - 10:50 prestávka na občerstvenie
10:50 - 12:20 prednáškový blok II
12:20 - 13:00 obed* / občerstvenie
13:00 - 14:30 prednáškový blok III
14:30 - 14:50 malá prestávka na občerstvenie
14:50 - 15:30 prednáškový blok IV
15:30 - 16:00 diskusia, ukončenie

* V rámci seminára umožňujeme objednať si obed výberom z troch ponúkaných jedál (alebo bez obeda). Obedy je potrebné vopred objednať v rámci prihlasovania sa na seminár prostredníctvom Portálu.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze