Seminár pre oprávnené osoby emisnej kontroly

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil

Poverená technická služba organizuje Seminár pre oprávnené osoby emisnej kontroly za účelom skvalitnenia výkonu emisných kontrol a výmeny praktických informácií medzi technickou službou a oprávnenými osobami emisných kontrol.

Seminár je pre účastníkov bezplatný, uskutoční sa dňa 25. mája 2023 od 9:00 hod. v hoteli DIXON v Banskej Bystrici a je určený pre majiteľov (štatutárov) a manažérov pracovísk emisnej kontroly.

Program seminára bude zameraný najmä na poukázanie možností využitia nástrojov na riadenie a kontrolu pracovísk zo strany manažmentu, povinnosti oprávnených osôb, možnosti prevencie pred porušením legislatívnych ustanovení, právna zodpovednosť štatutárov a vedúcich pracovníkov a iné.

Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne prostredníctvom Portálu poverenej technickej služby emisných kontrol.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze