Informácia k výkonu EK v období do 8.11.2020

Pracoviská emisných kontrol
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Oznamujeme pracoviskám emisných kontrol, že v období od 2.11.2020 do 8.11.2020 platí zákaz vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa definovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020. Uvedené uznesenie zároveň definuje aj výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje.

Podmienky režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (aj na pracoviská emisnej kontroly) definuje vyhláška ÚVZ SR č. 16/2020 V. v..

Zároveň dávame do pozornosti aj ďalšie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva najmä vyhlášku ÚVZ SR č. 11/2020 V. v..

Pracoviská emisných kontrol môžu aj naďalej vykonávať svoje činnosti ale v súlade s uvedenými predpismi.

Technická služba emisnej kontroly v týždni od 2.11.2020 do 8.11.2020 pokračuje v organizácii plánovaných kurzov a skúšok ale za prísneho dodržiavania ustanovení definovaných hore uvedenými predpismi.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze