Overenie emisnej kontroly

Nasledujúci formulár umožňuje informatívne overenie údajov zaznamenaných pri emisnej kontrole vozidla. Pre zobrazenie výsledkov je do formulára potrebné zadať všetky požadované vstupné údaje.
Aktuálnosť údajov ku dňu: 18.05.2018

Upozornenie: poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

  • Evidenčné číslo vozidla
  • VIN
  • Číslo protokolu
  • Číslo osvedčenia
  • Číslo nálepky

Evidenčné číslo vozidla

Zadajte evidenčné číslo vozidla (EČV, ŠPZ) bez medzier a bez pomlčky

1.
2.
osobné alebo nákladné vozidlo traktor
3.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: