Overenie EK vozidla

FAQ

Overenie EK vozidla

Zadajte evidenčné číslo vozidla v plnom tvare, bez medzier a bez pomlčky

Overenie vozidla

Zadajte identifikačné číslo vozidla (VIN) v plnom tvare bez medzier

Overenie vozidla

Zadajte číslo protokolu o EK v plnom tvare (napr. SKX123456)

Overenie vozidla

Zadajte číslo osvedčenia o EK v plnom tvare (napr. SKX123456)

Overenie vozidla

Zadajte číslo pridelenej nálepky o EK v plnom tvare (napr. SKXi123456)

Overenie EK vozidla

Výsledok overovania

Upozornenie:Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívných dôvodov ich nie je možné spätne meniť alebo upravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Informácie o vozidle z poslednej EK

História EK

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v tabuľke

Zobraziť graf

Overenie EK vozidla

Výsledok overovania

Upozornenie:Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Údaje sú vo vlastníctve štátu, sú poskytované z informačného systému emisných kontrol správcom systému (technickou službou) a z legislatívných dôvodov ich nie je možné spätne meniť alebo upravovať. Na základe uvedeného vyplýva, že ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Vybrané údaje zaznamenané počas EK znázornené v grafe

Upozornenie

Zavrieť