Novela zákona 106/2018 Z.z. platná od 1.8.2022

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Upozorňujeme na novelizáciu zákona 106/2018 Z.z., ktorá vstúpi do platnosti dňa 1.8.2022.

Zmeny týkajúce sa výkonu emisných kontrol (ďalej len EK) sú následujúce:

  • platnosť EK, ktorá uplynie počas krízovej situácie, najneskôr však do 31.8.2022 sa predlžuje o 3 mesiace,
  • platnosť osvedčenia technika EK, ktorá uplynie počas krízovej situácie, najneskôr však do 31.8.2022 sa predlžuje o 6 mesiacov,
  • platnosť povolenia na zriadenie pracoviska nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, najneskôr však do 31.8.2022 sa predlžuje o 3 mesiace,
  • priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie EK, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie najneskôr však do 31.8.2022 a nebolo vykonané, sa vykoná do 30.11.2022,
  • umožnenie vykonanať EK na vozidlách evidovaných na Ukrajine počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Plné znenie novelizovaného zákona: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/20220801.html

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze