Metodické usmernenie k výkonu emisnej kontroly na vozidlách evidovaných na Ukrajine

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

V zmysle novelizovaného § 170e zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňujúceho od 1.augusta 2022, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, na vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine vykonávať emisné kontroly na pracoviskách emisných kontrol v Slovenskej republike, vydáva technická službe emisnej kontroly Metodické usmernenie upravujúce výkon emisnej kontroly na vozidlách v evidencii iných štátov.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze