Informácia k výkonu EK v období do 15.11.2020

Legislatíva
Zverejnil Radoslav Lukáč
Radoslav Lukáč

Oznamujeme pracoviskám emisných kontrol, že v období od 9.11.2020 do 14.11.2020 platí zákaz vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa definovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 704/2020 zo dňa 4. novembra 2020. Uvedené uznesenie zároveň definuje aj výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje.

Podmienky režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (aj na pracoviská emisnej kontroly) v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ definuje vyhláška ÚVZ SR č. 20/2020 V. v. .

Podmienky režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (aj na pracoviská emisnej kontroly) v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ definuje vyhláška ÚVZ SR č. 21/2020 V. v. .

Pracoviská emisných kontrol môžu aj naďalej vykonávať svoje činnosti ale v súlade s uvedenými predpismi.

Technická služba emisnej kontroly v týždni od 9.11.2020 do 13.11.2020 pokračuje v organizácii plánovaných školení a skúšok ale za prísneho dodržiavania ustanovení definovaných hore uvedenými predpismi.

Zostaňte informovaný o všetkých novinkách,

zaregistrujte sa na odber noviniek v oblasti výkonu emisných kontrol a zostaňte v obraze