Štatistický prehľad roku 2019

Emisné kontroly

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v roku 2019.

I. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v I. štvrťroku.

II. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v II. štvrťroku.

III. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v III. štvrťroku.

IV. štvrťrok 2019

Prehľad počtu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel v Slovenskej republike v IV. štvrťroku.


Technici emisných kontrol

Prehľad školení a skúšok technikov EK v roku 2019.

I. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v I. štvrťroku.

II. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v II. štvrťroku.

III. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v III. štvrťroku.

IV. štvrťrok 2019

Prehľad školení a skúšok technikov EK v IV. štvrťroku.