Štatistický prehľad roku 2018

Emisné kontroly

V roku 2018 bolo vykonaných 1 240 362 emisných kontrol, z toho 1 200 821 s hodnotením spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, 10 821 s hodnotením dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a 28 720 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, viac v prehľade.


Technici emisných kontrol

K 31.12.2018 vykonávalo emisné kontroly 973 technikov emisnej kontroly na 207 aktívnych pracoviskách emisných kontrol, viac v prehľade.