Štatistický prehľad roku 2017

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2017 v Slovenskej republike

V  roku 2017 bolo vykonaných  1 179 892 emisných kontrol, z toho 1 156 444 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 23 448 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, viac v prehľade.