Štatistický prehľad roku 2016

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2016 v Slovenskej republike

V roku 2016 bolo vykonaných 1 170 629 emisných kontrol, z toho 1 144 050 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 26 579 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, viac v prehľade.