Štatistický prehľad roku 2015

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2015 v Slovenskej republike

V roku 2015 bolo vykonaných 1 094 778 emisných kontrol, z toho 1 067 068 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 27 710 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, viac v prehľade.