Štatistický prehľad roku 2014

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2014 v Slovenskej republike

V roku 2014 bolo vykonaných 1 065 451 emisných kontrol, z toho 1 043 397 s hodnotením spôsobilé na prevádzku a 22 054 s hodnotením nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách, viac v prehľade.