Štatistický prehľad roku 2013

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2013 v Slovenskej republike

V roku 2013 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 1 025 420 EK. Z toho v 11392 prípadoch bol výkon EK ukončení hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé a v 1 014 028 prípadoch boli vozidlá pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, viac v prehľade.