Zmena rozsahu osvedčenia technika EK

Vytvoril: admin, 05.01.2011 07:01

Zmena rozsahu osvedčenia technika EK

 

Pod zmenou rozsahu osvedčenia technika Ek je v zmysle zákona 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov myslené rozšírenie pôvodného osvedčenia technika emisnej kontroly o stanovené možnosti  zmysle vyhlášky 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia a skúšky.

Typy zdokonaľovacích školení:

o       so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín, (B Bkat, Nkat → B, LPG/CNG Bkat, Nkat)
o       so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,(B Rkat → B, LPG/CNG Rkat)
o       so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,(B Rkat → BRkat OBD)
o       so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom. (D→ D OBD)
 
POSTUP
V prípade zmeny rozsahu osvedčenia sa postupuje ekvivalentne ako pri získavaní nového osvedčenia, ( t.j. žiadosť o zdokonaľovacie školenie, žiadosť o skúšku, žiadosť o udelenie osvedčenia ) ale vzhľadom na skutočnosť že tu sa už jedná o technika emisnej kontroly s platným osvedčením tak, ako príloha k žiadosti o udelenie osvedčenia sa nedávajú doklady preukazujúce požadované vzdelenie a prax ale kópia osvedčenia.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: