Zmena rozsahu oprávnenia

Vytvoril: admin, 08.03.2010 14:03

Zmena rozsahu oprávnenia

Pod zmenou rozsahu je myslená každá zmena oprávnenia jedného typu pracoviska. Medzi hlavné zmeny sa zaraďujú zmena - rozšírenie druhu paliva (napr. z benzínu na bezín / plyn), zmena emisného systému ( napr.. z Rkat na Rkat OBD), zmena kategórie vykonávaných vozidiel (napr.: z M1, N1 na M2, N2, M3, N3) a pod.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: