Žiadosti o skúšku

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 13.06.2016 09:06

Vzor žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol po absolvovaní základného školenia.

Vzor žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia.

Vzor žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol po absolvovaní doškoľovacieho kurzu.
 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: