Žiadosti o školenie

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 15.06.2018 10:06

Vzor žiadosti o základné školenie fyzických osôb na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol.

Vzor žiadosti o doškoľovací kurz technika emisnej kontroly.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: