Žiadosť o overenie

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 05.11.2012 07:11

Vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách kategórie M1, N1, so zážihovým motorom s nezdokonaleným systémom s palivom benzín:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: