Z histórie organizácie S-EKA, s.r.o.

Vytvoril: admin, 22.12.2011 19:12

Spoločnosť bola založená v roku 1994. Gros odborného teamu pracovníkov spoločnosti však riešilo problematiku emisných kontrol už od samotného počiatku zavádzania systému emisných kontrol cestných motorových vozidiel v SR, t.j. od roku 1991, kedy výrazným podielom participovalo pri spracovávaní prvotných legislatívnych, technických i materiálových podkladov a následne kontinuálne budovalo a udržovalo sieť pracovísk emisných kontrol v SR. Najskôr ako oddelenie autoopravárenstva a údržbových systémov pod hlavičkou štátnej rozpočtovej organizácie Ústav cestného hospodárstva a dopravy a neskôr ako samostatný odbor centra emisných kontrol v rámci príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy.

Na základe poverenia ministra dopravy, v súlade s platnou právnou úpravou, vykonáva činnosti poverenej organizácie od roku 1999 na privátnej báze pod názvom S-EKA (SK- Emisné Kontroly Automobilov).

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: