Vzor žiadosti o udelenie povolenia

Vytvoril: admin, 13.02.2007 10:02
Vzor žiadosti o udelenie povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly pre vozidlá kategórie M1, N1, so zážihovým motorom s nezdokonaleným systémom s palivom benzín:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: