Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia

Vytvoril: admin, 08.03.2006 09:03
Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly motorových vozidiel kategórie M1, N1, so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s palivom benzín:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: