Úhrada správnych poplatkov za skúšky z odbornej spôsobilosti

Vytvoril: Radoslav Lukáč, 20.03.2015 12:03

Spôsoby úhrady poplatku za skúšku z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly po ukončení predaja papierových kolkových známok:

1. eKolkom vytlačeným na Potvrdení pre evidenciu poplatku vydanom prostredníctvom pôšt

2. pomocou mobilnej aplikácie – od roku 2015

Potvrdenie pre evidenciu poplatku –  Elektronický kolok (eKolok)
Dvojdielne potvrdenie pre evidenciu poplatku je možné zakúpiť na priehradke Slovenskej pošty po úhrade požadovanej výšky poplatku.
Potvrdenia sú vyhotovené v nasledovnej farebnosti pre jednotlivé nominálne hodnoty:

Nominálna hodnota potrvdenia Farba
0,50 € Modrá
1 € Fialová
3 € Fialová
5 € Fialová
10 € Zelená
20 € Zelená
50 € Oranžová
100 € Čiernohnedá

eKolok - vzor

Vzhľadom na obmedzenú platnosť potvrdení pre evidenciu poplatku, odporúčame ich kúpu tesne pred podaním žiadosti a túto formu platby odporúčame použiť najmä v prípadoch,  ak bude termín skúšky plánovaný v krátkom čase po podaní žiadosti.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: