Technické informácie

Upravil: Ing. Michal Varšava, 13.06.2016 07:06

Počas vykonávania emisných kontrol vozidlách rôznych značiek sa môže vyskytnúť situácia, kedy sa pri emisnej kontrole načítajú rôzne chyby zapísané v pamäti chýb kontrolovaného vozidla. Následne je vozidlo pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé a majiteľovi vozidla je odporučené aby navštívil servis, v ktorom vozidlo zdiagnostikujú a následne aj v prípade potreby opravia. Aj napriek úplnej snahe výrobcov diagnostických prístrojov, nedokážu výrobcovia pokryť všetky spôsoby komunikácie ako aj všetky typy systémov použitých vo vozidle. Preto je potrebné, ak sa podobný prípad vyskytne v praxi, odporúčiť zákazníkovi z dôvodu diagnostiky a opravy vozidla navštevu servisu. Súčasne je dôležité aby bolo vozidlo diagnostikované nie len prostredníctvom OBD diagnostiky a často nie ani prostredníctvom univerzálných diagnostických prístrojov ale prostredníctvom diagnostiky po línií výrobcu (komunikácia prostredníctvom prístroja určeného alebo autorizovaného výrobcom vozidla). Takéto riešnie umožňuje vo veľkom počte prípadov trvalé riešenie problému. Použitím takéhoto prístroja sa vyhnete zbytočnému tzv. pohadzovaniu si “problému” medzi pracoviskom emisnej kontroly a servisom s univerzálnym diagnostickým prístrojom. S vozidlami je to podobne ako s človekom. Ak má človek závažný zdravotný problém, tiež navštívime odborného lekára ako by mal človek viackrát absolvovať neúspešnú liečbu u všeobecného lekára.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: