Subjekty spôsobilé na metrologickú kontrolu

Upravil: Radoslav Lukáč, 12.10.2016 11:10

Zoznam subjektov spôsobilých na vykonávanie kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol vozidiel

Spôsobilosť subjektu na výkon kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol ustanovujú zákon č. 142/2000 Z. z. v znení z neskorších predpisov a všeobecne záväzný predpis č. 210/2000 Z. z v znení z neskorších predpisov. Metodicky legislatívne nariadenia dopĺňa metodický pokyn č. 11554 – 2100 / 06, Metodický pokyn na vykonávanie metrologickej kontroly schválených meradiel používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel, zo dňa 22.11.2006. Na základe tohto metodického pokynu bol zostavený tento zoznam schválených subjektov na vykonávanie kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol.

Naposledy aktualizované: 12.10.2016

 

1. Meradlo AVL DiGas 4000, AVL DiCom 4000, AVL DiSmoke 4000


Na výkon emisných kontrol od výrobcu AVL sú schválené a aj kalibrácii podliehajú nasledovné meradlá:

Dymomer - AVL DiSmoke 4000, AVL DiCom 4000.


Otáčkomer - AVL DiSmoke 4000, AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.

Teplomer - AVL DiSmoke 4000,AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.


Motortester – AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.


Doplnkový otáčkomer - AVL DiSpeed 490, AVL DiSpeed 492, AVL Speed 2000.


Kalibrácie uvedených zariadení môže vykonávať spôsobilý subjekt:


1. HOMOLA s r.o. , Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

 

2. Meradlo AVL DiTest CDS, AVL DiTest MDS

Na výkon emisných kontrol od výrobcu AVL sú schválené a aj kalibrácii podliehajú nasledovné meradlá:


Dymomer - AVL DiSmoke 480, AVL DiSmoke 480 BT.


Otáčkomer - AVL DiSpeed 492, AVL AUX 1000, AVL AUX 1000BT.


Teplomer - AVL AUX 1000, AVL AUX 1000BT.


Kalibrácie uvedených zariadení môže vykonávať spôsobilý subjekt:


1. HOMOLA s r.o. , Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

 

3. Meradlo ATAL AT 605


Na výkon emisných kontrol od výrobcu ATAL sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:


Dymomer - ATAL AT 605.


Otáčkomer - ATAL AT 113 301x* (RT module), ATAL AT 113 302x* (RT module 2), ATAL AT 505 500x* (Multidiag Motortester / Minitester).

Teplomer- ATAL AT 113 301x* (RT module), ATAL AT 113 302x* (RT module 2), ATAL AT 505 500x* (Multidiag Motortester / Minitester).

Motortester - ATAL AT 505 500x* (Multidiag Motortester / Minitester).
x* – udáva zostavu prepojovacích vodičov


Kalibrácie uvedených zariadení môžu vykonávať nasledovné spôsobilé subjekty:


1. Ladislav Vincze – GT, Tureň 133, 903 01 Senec,


2. ACTIA CZ s.r.o., Lesní 47, 390 01 Tábor, Česká republika.


Doplnkový otáčkomer - BRAIN BEE MGT-300

Kalibrácie tohto zariadenia môže vykonávať spôsobilý subjekt:


1. Ladislav Vincze – GT, Tureň 133, 903 01 Senec.

 


4. Meradlo BOSCH BEA


Na výkon emisných kontrol od výrobcu BOSCH sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:


Dymomer - BOSCH BEA 150,BOSCH BEA 350.


Otáčkomer - BOSCH BEA 150,BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350.


Teplomer - BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350.


Motortester - BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350.


Externý otáčkomer – NUSSBAUM REVOLUTION, NUSSBAUM REVOLUTION 2, BOSCH BEA 040, BOSCH BDM 300.


Kalibrácie uvedených meradiel od spomenutých výrobcov môžu vykonávať nasledovné spôsobilé subjekty:


1. Ing. Ľubomír Voska, Hálova 7, 851 01 Bratislava,


2. PETERSON TECHNIK s. r. o., Bratislavská 17, 949 01 Nitra.

 

5. Meradlo  MAHA MGT 5


Na výkon emisných kontrol výrobcu MAHA sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:


Dymomer - MAHA MDO 2 LON.


Otáčkomer  - MAHA MGT 5, MAHA MDO 2 LON.

Teplomer -  MAHA MGT 5,  MAHA MDO 2 LON.


Doplnkové otáčkomery -  MAHA VC-2, MAHA ROTO-PHON 1, AVL DiSpeed 490, AVL DiSpeed 492, AVL Speed 2000.


Kalibráciu uvedených meradiel môže vykonávať spôsobilý subjekt:


1. HOMOLA s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

 

6. Meradlo TECNOMOTOR P 145

Motortester - TECNOMOTOR P 145.


Kalibráciu uvedených meradiel môže vykonávať spôsobilý subjekt:


1. HOMOLA s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: