Stretnutie technikov PEK 12/2013

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 16.03.2020 10:03

Prezentácie zo stretnutia technikov PEK zo dňa 11.12.2013 organizovaného v súvislosti so zavedením MZZ na PEK.

prezentacia1 - Všeobecné informácie o zavedených legislatívnych zmenách za uplnynulé obdobie - Ing. Michal Varšava

prezentácia2 - MZZ a jeho použitie na PEK  - Ing. Ján Polerecký

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: